Prindi see leht

EMÜ Väikeloomakliiniku uudised

Osale kliendi-rahulolu uuringus!

18. aprill 2017

Eesti Maaülikooli tudeng uurib oma lõputöö raames Eesti Maaülikooli Väikeloomakliiniku klientide ootusi ja seniseid kogemusi kliiniku teenustega. Küsitlus on anonüümne ning selle täitmine võtab aega orienteeruvalt 10 minutit.

Küsitlus asub siin.

Erakorraliste vastuvõttude visiiditasu muutus

16. jaanuar 2017

Alates 1. veebruarist 2017 on nädalasisese (E – R, 09.00 – 20.00) erakorralise vastuvõtu visiiditasu 40 eurot

Enne kliinikusse pöördumist palume Teil võtta kliinikuga ühendust telefoninumbritel 7313224 või 5033878. Kliinikusse tuleb helistada ka juhul, kui Teid suunab meie kliinikusse mõni teine loomakliinik.

Registraator viib telefoni teel läbi esmase küsitluse looma seisundi kohta ning vajadusel ja võimaluse korral kutsub Teid erakorralisse vastuvõttu. Selline töö ülesehitus võimaldab loomakliiniku meeskonnal korraldada oma tööd efektiivselt nii, et viivitamatut abi vajavad patsiendid saaksid õigeaegselt abi. Ette teatamata kliinikusse saabumise korral on registraatoril õigus suunata Teid teise loomakliinikusse või Teid teenindatakse sõltuvalt looma seisundist esimesel võimalikul hetkel.

Vaktsineerimiste uus hinnakiri ja kord

November 2016

Vaktsineerimistele uus hinnakiri jõustus 1. detsembrist 2016. Vaktsineerimise protseduur maksab 20 €; kogusumma kassile 28-30 €, koerale 30-32 € (olenevalt indiviidist).

Alates septembrist hakkas EMÜ Väikeloomakliinik loomi vaktsineerima kolmel päeval ühe kalendrikuu jooksul. Selline muudatus aitas loomakliinikul oma tööd paremini korraldada ning võimaldab rohkemat vastuvõttu keerulisematele patsientidele.

Dokumentide väljastamise uus kord

September 2016

Dokumentide koostamine ja väljastamine on alates 1. oktoobrist 2016 maksustatud. Dokumentide (nt kindlustustõend, tervisetõend, väljavõte haigusloost) koostamine ja väljastamine maksab 10 €.

Visiiditingimused ja kodukord

Eesti Maaülikooli Väikeloomakliinik pakub mitmekülgset diagnostikat ja kaasaegseid raviteenuseid (sh haiglaravi) Teie lemmiku tervise heaks.

 • Kõik teenused ja protseduurid saavad alguse omaniku ja lemmiklooma visiidist kliinikusse, mille käigus toimub looma esmane ülevaatus ning konsultatsioon arstiga. Visiidiks on kohustuslik eelregistreerimine, mis toimub telefoni teel. Vastavalt esmasele kaebus(t)e kirjeldusele leiab kliiniku registraator Teile sobiva arsti ja vastuvõtuaja.
 • Vastuvõtuaja registreerimisel annab registraator Teile esmase hinnangu vastuvõtu ja eeldatavate protseduuride kogumaksumusest, kuid hinna lõplik suurusjärk selgub alles visiidi käigus, pärast arsti poolt tehtavat ülevaatust ning ühist otsust edasise diagnostika ja protseduuride osas.
 • Kui Teie loomaarst soovib saata Teie lemmikut meie loomakliinikusse täiendavateks uuringuteks, on vajalik saatekiri, väljavõte haigusloost või Teie loomaarsti poolne otsene eelnev ühenduse võtmine. Saatekirja blankett
 • Tulles kliinikusse koeraga, peab loom olema omanikuga koos jalutusrihmaga või kandepuuris. Kassid ja muud väiksemad lemmikloomad peavad olema kandepuuris. Kui Teil pole jalutusrihma või kandepuuri, küsige see enne loomaga kliinikusse sisenemist kliiniku registratuurist.
 • Kui loom viiakse pärast esmast ülevaatust edasiste protseduuride jaoks muudesse kliiniku ruumidesse, siis tavapäraselt omanik loomaga kaasa ei liigu. Vastuvõturuumidest edasi kliiniku tööruumidesse liikumine on keelatud.
 • Loomade ravi haiglas toimub omaniku juuresolekuta ja haiglas viibivate loomade külastamine on lubatud kokkuleppel loomaarstiga.
 • Töötajatel on õigus keelduda teenindamast marutaudi vastu vaktsineerimata või mittekäsitletavat looma.
 • Teenindatakse ainult täisealisi ja kaineid kliente.
 • Töötajatel on õigus keelduda teenindamast klienti, kes käitub agressiivselt.

EMÜ Väikeloomakliiniku üldine hinnakiri 

 • Visiiditasu päevasel ajal 25 eurot.
 • Erakorralise visiidi tasu 40 eurot nädalasisestel aegadel (E – R, 09.00 – 20.00)
 • Visiiditasu nädalavahetusel (L – P) 40 eurot.
 • Visiiditasu öisel ajal (20.00 – 09.00) 60 eurot.
 • Eriarsti konsultatsioon päevasel ajal 49 eurot (tavapärane visiiditasu + eriarsti tasu).
 • Kordusvisiidi tasu 15 eurot.
 • Füsioterapeudi visiiditasu 40 eurot.
 • Füsioterapeudi kordusvisiidi tasu 20 eurot.
 • Loomade käitumisnõustaja visiiditasu koos nõustamisega 49 eurot.
 • Loomade käitumisnõustaja kordusvisiidi tasu koos nõustamisega 27 eurot.
 • Haiglaravipäev kliinikus (24 tundi) alates 50 eurot.
 • Vaktsineerimine 20 eurot. Kogusumma kassile orienteeruvalt 28-30 eurot, koerale 30-32 eurot.

 

 • NB! Öövalveaegadel (20.00 - 09.00) ning nädalavahetusel (L ja P) kehtib protseduuridele juurdehindlus 50%.
 • Visiiditasu sisaldab vastuvõttu, registreerimist, esmast patsiendi kliinilist ülevaatust, konsultatsiooni ning vajadusel ka edasiste uuringute ja protseduuride hinnakalkulatsiooni.
 • Teenuste eest tasutakse sularahas või kaardimaksega. NB! Öisel ajal on võimalik tasuda ainult kaardiga!
 • Eraisikutele ülekandearveid ei väljastata! Organisatsioonide (nt riigiasutused, varjupaigad) puhul on ülekandearvete tegemiseks vajalik eelnev kokkulepe kliinikuga.