Eesti Maaülikooli Produktiivloomakliinik

EMÜ Produktiivloomakliinikus ravime kõiki põllumajandusloomi. Põhiline osa meie teenustest on suunatud veiste tervishoiule, ent meilt saavad abi ka teised tuntud ja vähemtuntud kariloomad.

EMÜ Produktiivloomakliinikut võib nimetada mobiilseks loomakliinikuks, sest enamike juhtumite puhul sõidavad arstid looma juurde farmi ja me pakume oma teenuseid üle Eesti. Selle teenuse osutamiseks on loomakliinikul täieliku loomaarstivarustusega väikebuss ja auto. Seetõttu on võimalik kohapeal teostada kõiki vajalikke protseduure, k.a lõikusi.

Teostame karjatervise visiite farmidesse eesmärgiga leida lahendusi karja tervist mõjutavatele probleemidele. Koostame ning viime läbi karjatervise programme, mille puhul tegeletakse kompleksselt karja kõigi valdkondadega. Karjatervise programmide kohta leiate täpsemalt karjatervise alamlehelt (link).

Meie teenuste hulka kuuluvad ka lihaveiste haiguste tõrje ja ravi.

Küsimuste korral võta meiega ühendust meiliaadressil suurloomakliinik@emu.ee.