Stomatoloogia

Väikeloomade suuõõne ja hambaprobleemidega tegeleme EMÜ Loomakliinikus kahes täielikult sisustatud hambakabinetis ehk veterinaarstomatoloogia osakonnas selle valdkonnaga süvendatult tegelevate  loomaarstide Kadri Kääramees ja Aiki Saaremäe ja rea tublide abiliste nõu ja jõuga.

Samuti on meile vajadusel abiks anestesioloog loomaarstiteaduse doktor Aleksandr Semjonov, ning kujutava diagnostika ja kirurgiaga tegelevad kolleegid.

Patsienditööle lisaks tegeleme aktiivselt ka kolleegidele ja tulevastele kolleegidele ehk loomaarstiüliõpilastele veterinaarstomatoloogia alaste teadmiste jagamisega.

Suure osa meie tööpõllust moodustab koeri ja kasse kõige sagedamini vaevavate suuõõne haigusseisundite – periodontaalhaigus ja hammaste vigastused – diagnostika ja ravi, aga tegeleme ka ka hambumusvigade, erinevate suuõõne põletikuliste sündroomide, suuõõne uudismoodustiste ning suud ja koljut haaravate pehme koe ja luude ning liigeste traumaliste vigastustega. 

 

Koerte ja kasside suuõõne probleemide diagnostika ja ravi eeldab üldanesteesiat – kuna loomad pole nn. ratsionaalsed patsiendid, kellele oleks võimalik protseduuride iseloomu, vajadust ja nendepoolseid käitumispiiranguid selgeks teha - ehk ärkvel või ka näiteks kergemas rahustuses looma suus suuõõne protseduurideks vajalike teravate ja pöörlevate töövahenditega toimetamine kujutaks väga reaalset ja kõrget ohtu nii patsiendile kui loomaarstile. Samuti eeldab enamiku hambaprotseduuride läbiviimine intubeerimist ehk tuubuse paigaldamist patsiendi hingetorru, et tagada hingamisteede kaitse protseduuri ajal. Eakate või terviseprobleemidega loomade puhul jälgib vajadusel anesteesia ohutust meie loomakliiniku anestesioloog. Diagnostikas on lisaks põhjalikule suuõõne läbivaatusele ülioluline osa kujutaval diagnostikal, milleks on esmajärjekorras suuõõnesisene 

röntgenuuring, vajadusel ka kompuutertomograafia või muud kujutava diagnostika võimalused.  

 

Kutsume patsiendid-omanikud enne anesteesias protseduuriaja broneerimist alati eelnevale konsultatsioonile, kus saame läbi viia patsiendi ärkvel ülevaatuse – et saada esmast ettekujutust probleemi iseloomu ja ulatuse kohta, et kontrollida patsiendi üldterviseseisundit anesteesiaeelselt ja et saaksime koostöös anestesioloogi ja loomaomanikuga leida konkreetsele juhtumile ja konkreetsele patsiendile ja tema omanikule sobiva lahenduse.

Paljude suuõõne probleemide puhul on hilisem omanikupoolne koduhooldus väga tähtsal kohal. Samas peab arvestama, et ärkvel ülevaatus ei anna meile kõike vaja minevat teavet ja põhjalikum diagnoosimine leiab aset järgmiseks planeeritavas üldanesteesias, ning enamasti alustatakse samas anesteesias juba ka leitud probleemide raviga.

Üldanesteesias suuprotseduur sisaldab nii hambakivi eemaldust, suuõõne ja hammastiku seisundi kaardistamist, suuõõnesisest röntgenuuringut, hammaste poleerimist ja raviplaani koostamist saadud teabe põhjal,  mille järel on võimalik jätkata vajamineva raviga. 

 

Häid kolleege, kes soovivad meile patsienti saata või meiega nõu pidada, õhutaksime meie hambatiimi loomaarstidega e-kirja teel otse ühendust võtma siin

Lugemaks  natuke rohkem sellest, kuidas koer ja kass oma hammastiku osas inimestele sarnanevad või neist erinevad ja mis on nende sagedamini esinevad suuõõne probleemid ning kuidas saaks omanik neid ennetada,  klõpsake palun siia.