Eesti Maaülikooli metsloomade kliinik

Maaülikooli kliinik ei tegele ainult koduloomadega, vaid kliiniku üks väike rakuke tegeleb metsloomade ravi ja terviseuuringutega.

Tegevuste põhisuunad:

  • Metsloomade haigestumise põhjuste diagnoosimine ja ravi
  • Metsloomade tervise- ja liigikaitseuuringud
  • Valdkondlik teoreetiline ja praktiline õppe veterinaararstidele
  • Valdkondlikud konsultatsioonid ja ekspertiisid