Loomaaia loomade meditsiin

Oleme harjunud, et loomakliinikud tegelevad enamasti lemmik-, produktiivloomade või hobuste raviga. Kuid hätta võivad sattuda ka need loomad, kes elavad loomaaedades ja loomaparkides. Eesti Maaülikooli ja Tallinna loomaaia vahel on sõlmitud koostööleping, mille raames aitavad meie loomakliiniku loomaarstid loomaaeda selle asukate ravis. Samuti tegutseme aktiivselt ka rahvusvaheliselt, kus meie suuremateks koostööpartneriteks on näiteks Wildlife Pharmaceuticals (Ltd) Lõuna-Aafrika Vabariigist, Varssavi loomaaed (Poola), Attika-park (Kreeka) ja mitmed teised asutused. EMÜ Loomakliinikus juhib loomaaia meditsiini valdkonda vanemlektor Aleksandr Semjonov, kes omab loomaarstiteaduse doktorikraadi mets- ja loomaaialoomade anestesioloogias ning on Euroopa Loomaaia- ja Metsloomade Loomaarstide Ühingu liige.

Mille poolest on loomaaialoomade meditsiin on eriline?

Esiteks loomaaias elab väga palju loomaliike ning nende anatoomia, füsioloogia ja ka haigused erinevad üksteisest väga palju. Paljud loomaaialoomad on inimesele ohtlikud ja nende läbivaatus või raviprotseduurid nõuavad anesteesiat. Ning kolmandaks ei ole looma suuruse ja ohtlikkuse tõttu transport loomakliinikusse enamasti võimalik, seega oleme sunnitud tegema välisvisiite.

 

 

Kes on meie patsiendid?

 

Eestis osutame veterinaarabi eeskätt Tallinna loomaaiale. Aastate jooksul oleme anesteseerinud mitmeid erinevaid loomaliike: lõvid, jääkarud, muskusveised, kaamelid, piisonid, gaurid, Prževalski hobused, šimpansid ja ka loomaaia suurim asukas Aafrika elevant. Näiteks käivad EMÜ Suurloomakliiniku loomaarstid iga-aastaselt värkimas maailma suurima veislase – gauri – sõrgu. Väikeloomakliiniku kirurgid käisid aga loomaaias elevandi haava ravimas. Koostöös inimeste arstidega oleme teostanud terviseuuringuid ka inimese lähimatele sugulastele – šimpansitele. Alati kaasame meie töödesse ka EMÜ veterinaaria üliõpilasi. Rahvusvaheliselt oleme ravinud erinevaid kiskjalisi, elevante, kaelkirjakuid, ninasarvikuid, merelõvisid ja morskasid ning delfiine.

 

Mis on meie tegevuse põhisuunad?

 

  • Loomaaialoomade kõrgekvaliteetne anesteesia ja ravi
  • Loomaaedade bioohutuse programmide arendamine
  • Rahvusvahelised õppekursused loomaarstidele ja üliõpilastele
  • Loomaaialoomade meditsiinialased teadusuuringud

 

Õppetöö ja kursused

Loomaaialoomade meditsiini õpetatakse veterinaaria üliõpilastele loomaaia- ja metsloomade meditsiini õppeaine raames. Mitmed EMÜ üliõpilased on läbiviinud selles valdkonnas ka teadusuuringuid ning edukalt kaitsnud oma lõputöid. Koostöös LAV farmaatsia ettevõtte Wildlife Pharmaceuticals (Ltd) South Africa viime iga-aastaselt läbi Loomaaia-, Eksootiliste ja Metsloomade Anesteesia kursuseid erinevates Euroopa loomaaedades, Lõuna-Aafrikas ning Indias. Kursuse eesmärgiks anda põhjalikke teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud loomaaia loomaarsti tööks.

 

 

Lisainfo ja küsimused:

Vanemlektor Aleksandr Semjonov

aleksandr.semjonov@emu.ee