Prindi see leht

Kutsume osalema uurimustöös

Alates 01.04.2019 alustab loomaarsti tudeng Maare Mõttus oma lõputöö raames EMÜ Väikeloomakliiniku patsientidel proovide kogumist.

Uurimustöö eesmärgiks on uurida Angiostrongylus vasorumi levimust antikehade baasil Eestis elavatel koertel. Angiostrongylus vasorum, tuntud ka kui „Prantsuse südameuss“ on nematood, kes elab koerte (ka rebaste) kopsu veresoontes ja südames, põhjustades haigust nimega angiostrongüloos. Parasiidi mitmeetapiline elutsükkel kulgeb üle vaheperemehe, kelleks on eri liiki teod, nälkjad ja konnad. Kliinilisteks tunnusteks on sageli ebaspetsiifilised, näiteks köha, koormustaluvuse langus ja vere hüübimishäired. Lisaks on kirjeldatud kardiopulmonaar- ja närsvisüsteemi kõrvalekaldeid. Haiguse kulg on krooniline ning potentsiaalselt letaalne.

Tulenevalt mõõdukalt suurest areaalist Euroopas on alust kahtlustada, et Angiostrongylus vasorum võib esineda ka Eestis.

Lõputöö keskendub Angiostrongylus vasorum leviku uurimisele Eestis. Kogutud andmed on olulised veterinaararstidele potentsiaalse haigustekitaja esinemissageduse teadmiseks ning raviotsuste tegemiseks.

Uurimustöö valimisse kuuluvad, koerad, kellel võetakse biokeemiline vereproov muude terviseprobleemide uurimiseks. Uurimuses kasutatakse ainult ülejäänud seerumit. Omanikul palutakse täita lühike küsitlusleht looma kohta.

Uurimustöös osalemine on anonüümne ja vabatahtlik ning omanikul on õigus keelduda oma looma proovi kasutamisest uurimustöös.

Maare juhendajad on:

Valentina Oborina, DVM

Pikka Jokelainen, DVM, PhD, Adj. Prof (zoonotic parasitology)

Uudist uuendati 9. juulil 2019.