Prindi see leht
 

KONTAKT

Eesti Maaülikooli Väikeloomakliinik on avatud iga päev kell 9.00 - 20.00.
Öövalveperioodil (20.00 - 9.00) pakub erakorralise meditsiini teenust öövalvearst.

Telefon päevasel ajal 731 3224
Telefon öösel 503 3878

Kliiniku aadress: Kreutzwaldi 62, Tartu
Kliiniku e-posti aadress: loomakliinik@emu.ee

Eesti Maaülikooli Väikeloomakliinik otsib oma kollektiivi hakkajat registraatorit!

Kuulutame välja konkurssi väikeloomakliinikusse registraatori leidmiseks.  Mida hakk...

Konkurss nooremloomaarsti ametikohale väikeloomakliinikus

Eesti Maaülikooli Väikeloomakliinik kuulutab välja konkursi nooremloomaarsti ametikoh...

Kutsume osalema uurimustöös

Alates 01.04.2019 alustab loomaarsti tudeng Maare Mõttus oma lõputöö raames EMÜ Väikeloomakliiniku patsientidel proovide kogumist. Uurimustöö eesmärgiks on uurida Angiostrongylus vasorumi levimust antikehade baasil Eestis elavatel koertel. Angiostrongylus vasorum, tuntud ka kui „Prantsuse südameuss“ on nematood, kes elab koerte (ka rebaste) kopsu veresoontes ja südames, põhjustades haigust nimega angiostrongüloos. Parasiidi mitmeetapiline elutsükkel kulgeb üle vaheperemehe, kelleks on eri liiki teod, nälkjad ja konnad. Kliinilisteks tunnusteks on sageli ebaspetsiifilised, näiteks köha...

Muudatused töökorralduses seoses SARS-CoV-2 viiruse levikuga

Lugupeetud loomaomanikud,
Seoses koronaviiruse levikuga Eestis palume Teil jälgida järgmisi teadaandeid ja tavapärasest erinevaid reegleid:

 1. Hetkel me kahjuks ei registreeri plaanilisi visiite kliinikusse. Küll aga jääb avatuks meie erakorralise meditsiini- ja intensiivraviosakond ning suurendame selle osakonna töövõimekust.
 2. Juhul kui kliinikusse pöördumine on siiski vajalik, tulge koos lemmikuga üksinda. Loom lubatakse vastuvõturuumi ainult koos ühe saatjaga. Palume arvestage sellega, et loomaarst võib otsustada looma läbi vaadata ilma loomaomanikuta. Palume suhtuda sellesse mõistvalt. Lisaks palume jälgida FECAVA poolt välja antud juhiseid, mis on juuresoleval pildil.
 3. Tulles loomakliinikusse, jälgige hügieenireegleid – registraatori töölaual on olemas käte desinfitseerimiseks antiseptiline vahend ning vajadusel võite küsida ka maski.
 4. Kui tunnete, et Teil on gripilaadsed sümptomid või olete tagasi tulnud välisreisilt, palun saatke loom loomakliinikusse koos teise terve inimesega, vajadusel saate vastuvõtu ajal rääkida loomaarstiga telefoni teel. Kui probleem ei ole väga tõsine, mõelge visiidi edasilükkamisele.
 5. Seoses nakkuste levikuga ei luba me alates 13. märtsist statsionaaris ja intensiivravil olevaid loomi külastada.

Jääge terveks!

Mida pidada meeles kliinikusse tulles?

 • Kohustuslik on eelregistreerimine, mis toimub telefoni teel. Vastavalt esmasele kaebus(t)e kirjeldusele leiab kliiniku registraator Teile sobiva arsti ja vastuvõtuaja.
 • Vastuvõtuaja registreerimisel annab registraator Teile esmase hinnangu vastuvõtu ja eeldatavate protseduuride kogumaksumusest, kuid hinna lõplik suurusjärk selgub alles visiidi käigus, pärast arsti poolt tehtavat ülevaatust ning ühist otsust edasise diagnostika ja protseduuride osas.
 • Visiidi ja protseduuride eest saab tasuda vaid kaardimakse või sularahaga. Ülekandearveid eraisikutele ei väljastata. Öisel ajal on võimalik tasuda vaid kaardimaksega.
 • Kui Teie loomaarst soovib saata Teie lemmikut meie loomakliinikusse täiendavateks uuringuteks, on vajalik saatekiri, väljavõte haigusloost või Teie loomaarsti poolne otsene eelnev ühenduse võtmine. Saatekirja blankett
 • Tulles kliinikusse koeraga, peab loom olema omanikuga koos jalutusrihmaga või kandepuuris. Kassid ja muud väiksemad lemmikloomad peavad olema kandepuuris. Kui Teil pole jalutusrihma või kandepuuri, küsige see enne loomaga kliinikusse sisenemist kliiniku registratuurist.

Esmaabi

Erakorraline vastuvõtt toimub EMÜ Väikeloomakliinikus ööpäevaringselt. Pikkade järjekordade puhul toimub erakorraliste patsientide vastuvõtt triaaži põhimõttel – see tähendab, et patsiendid, kes on seisund on kriitilisem, võetakse vastu eelisjärjekorras.

Palume suhtuda mõistvalt, kui Teie viibimine kliinikus venib pikemaks kui olite lootnud. Me soovime Teid ja Teie looma aidata, kuid abivajajaid võib olla rohkem ning antud momendil tõsisema terviseprobleemiga kui Teie loomal. 

Kui Teie lemmikloom vajab esmaabi, helistage EMÜ Väikeloomakliiniku telefonil!

Päevasel ajal (09.00 - 20.00): +372 731 3224.
Öövalveperioodil (20.00 - 09.00): +372 503 3878.

NB! Tingimata on vajalik ette helistamine, et tagada kliinikupoolne parim valmisolek ja anda vajalikku nõu juba enne kliinikusse saabumist. Päevasel ajal Teie kõnele vastab registraator, öövalve ajal valvearst. Parimaks koostööks palume vastata võimalikult konkreetselt esitatavatele küsimustele ning järgida registraatori/arsti juhiseid. Esmase küsitluse põhjal registraator/arst otsustab, kas on tegu viivitamatu esmaabi vajava patsiendiga või tema seisund lubab oodata plaanilise vastuvõtuni. Juhul kui patsientide vool on suur, võib juhtuda, et Teid suunatakse teise kliinikusse, kus parasjagu esmaabi osutamine on võimalik. Ette teavitamata kliinikusse saabumine ei taga looma vastu võtmist.

Kiireloomulist abi vajavad seisundid

 • löök autolt
 • hingamispuudulikkus, lämbumine
 • tugev verejooks
 • krambid
 • teadvuseta olek
 • äkktekkeline kõhupiirkonna suurenemine, jätkuv tulemuseta oksendamine
 • kuumarabandus, alajahtumine
 • mürgistus (nt rotimürk, antifriis, humaanravimid)
 • allergiline reaktsioon (nt putuka nõelamine, rästikuhammustus, tundlikkus ravimile)
 • poegimisraskused
 • urineerimisraskused
 • äkktekkeline liikumisvõimetus

Juhul, kui Teid suunatakse EMÜ Väikeloomakliinikusse teisest loomakliinikust, siis on etteteavitamine kohustuslik kas Teie või suunava kliiniku poolt. Sellises olukorras palume saatvast kliinikust võtta kaasa haiguslugu koos eelnevate uuringute tulemuste ning määratud või teostatud raviga.

Erakorralises vastuvõtus teostakse loomale hädavajalikud menetlused, mis on vajalikud sõltuvalt looma seisundist. Kriitiliste patsientide puhul on esmane eesmärk looma seisundi stabiliseerimine ja monitoorimine ning alles seejärel teostada täiendavaid uuringuid. Loomaarstil ei ole kohustust teostada uuringuid, mis ei mõjuta kriitilises seisundis looma ravi antud hetkel.

EMÜ Väikeloomakliiniku üldine hinnakiri

Uuendatud 15.04.2020

 • Visiiditasu päevasel ajal 25 eurot.
 • Visiiditasu nädalavahetusel (L – P) 40 eurot.
 • Visiiditasu öisel ajal (20.00 – 09.00) 60 eurot.
 • Erakorralise visiidi tasu nädalasisestel aegadel (E-R, 09.00 – 20.00), nädalavahetusel (L ja P) ja pühade ajal 40 eurot.
 • Eriarsti konsultatsioon päevasel ajal 65 eurot (tavapärane visiiditasu + eriarsti tasu).
 • Kordusvisiidi tasu 18 eurot.
 • Füsioterapeudi visiiditasu 40 eurot.
 • Füsioterapeudi kordusvisiidi tasu 24 eurot.
 • Loomade käitumisnõustaja visiiditasu koos nõustamisega 49 eurot.
 • Loomade käitumisnõustaja kordusvisiidi tasu koos nõustamisega 33 eurot.
 • Haiglaravipäev kliinikus (24 tundi) alates 50 eurot.
 • Vaktsineerimine 25 eurot. Kogusumma kassile orienteeruvalt 30-35 eurot, koerale 32-40 eurot.

 

 • NB! Öövalveaegadel (20.00 - 09.00) ning nädalavahetusel (L ja P) kehtib protseduuridele juurdehindlus 50%.
 • Visiiditasu sisaldab vastuvõttu, registreerimist, esmast patsiendi kliinilist ülevaatust, konsultatsiooni ning vajadusel ka edasiste uuringute ja protseduuride hinnakalkulatsiooni.
 • Teenuste eest tasutakse kaardimakse või sularahaga. NB! Öisel ajal on võimalik tasuda ainult kaardiga!
 • Eraisikutele ülekandearveid ei väljastata! Organisatsioonide (nt riigiasutused, varjupaigad) puhul on ülekandearvete tegemiseks vajalik eelnev kokkulepe kliinikuga.